Strona główna Polityka Prywatności

Cel polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://www.nowastacjapruszkow.pl/ („Serwis”).
Niniejsza Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (RODO).

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Project Pruszkow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509465, NIP: 5213671732, REGON: 147243148 („Administrator”).

Jakie dane gromadzimy?
Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez zapisu do newslettera centrum handlowo-usługowego Nowa Stacja („Newsletter”).
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowo-usługowego Nowa Stacja, ofert promocyjnych, organizowanych akcji marketingowych oraz wydarzeń, na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera to imię (opcjonalne) oraz adres poczty elektronicznej (obowiązkowe).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do zapisu do Newslettera oraz późniejszego korzystania z tej usługi.
Możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Państwa, gdy kontaktują się Państwo z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w Serwisie adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Podanie takich danych jest dobrowolne.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w celu prawidłowego świadczenia na Państwa rzecz usługi Newsletter.
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez dokonanie zapisu do Newslettera.
Dane udostępnione przez Państwa w przypadku, w którym kontaktują się Państwo z nami będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania oraz kontaktu z Państwem w tym celu. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, profili użytkowników Serwisu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
Dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usługi Newsletter zostaną usunięte niezwłocznie po cofnięciu udzielonej przez Państwa zgody otrzymywanie Newslettera oraz przetwarzania danych w tym celu.
Dane przetwarzane na potrzeby realizacji Państwa zapytania będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi
Państwa zapytania i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą z naszej strony.
Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Innym podmiotom trzecim, w szczególności właścicielom marek lub sklepów oraz dostawcom usług dostępnych na terenie centrum handlowo-usługowego Nowa Stacja, Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na ich udostępnienie.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Cofnięcie dobrowolnie udzielonej zgody przez Państwa będzie równoznaczne z zaprzestaniem dalszego świadczenia na Państwa rzecz usługi Newsletter oraz zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z
Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych usług Administratora. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celu.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?
Na podstawie zebranych informacji (w tym udostępnionych danych osobowych oraz plików cookies) Administrator może dokonywać profilowania użytkowników w celu dostosowania kierowanych do nich treści Newslettera, komunikatów oraz zawartości Serwisu.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do nas w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty e-mail: kontakt@nowastacjapruszkow.pl; lub
 2. pisemnej na adres: Project Pruszkow Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, budynek TOPAZ
  02-672 Warszawa, Polska.

POLITYKA COOKIES
Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności.
Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Administrator.
Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki.
Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies
W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
 2. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu;
 3. dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;
 5. tworzenia statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2. stałe – są to pliki przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

W zależności od celu stosowania danych plików cookies w ramach Serwisu stosowane są:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb statystycznych (Google Analytics) oraz reklamowych oraz targetowania (piksel Facebooka, Google DoubleClick ID, wtyczki portali społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube).

Zarządzanie plikami cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym.
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Zmiany w Polityce prywatności i cookies
Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności.
Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.